Ģeomātika (RBCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Teritoriālplānošanas pamati

Doc. O.Metuma , - , Nedēļas: nepāra , lab. darbi notiks KC6

10.15 - 11.50

Lekc. Teritoriālplānošanas pamati

Doc. O.Metuma , M1/1 - 120

12.30 - 14.05

Lekc. Kadastrālā uzmērīšana

Doc. M.Reiniks , M1/1 - 120

14.30 - 16.05

Lekc. Pilsētvides topogrāfiskā uzmērīšana

Doc. M.Reiniks, Zin.asist. L.Goldbergs , M1/1 - 120
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Zemes informācijas sistēmu pamati

Lekt. I.Lukss , M1/1 - 120

10.15 - 11.50

Lab.d. Zemes informācijas sistēmu pamati

Lekt. I.Lukss , M1/1 - 120

12.30 - 14.05

Lekc. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Asoc.prof. M.Kaļinka , M1/1 - 120

14.30 - 16.05

Lab.d. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Asoc.prof. M.Kaļinka , M1/1 - 120
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Zemes tiesības

Doc. O.Metuma , M1/1 - 120 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Ģeodēziskā gravimetrija

Asoc.prof. J.Kaminskis , M1/1 - 405 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Zemes tiesības

Doc. O.Metuma , M1/1 - 120

12.30 - 14.05

Lekc. Likumdošana ģeomātikā

Doc. O.Metuma, Asoc.prof. J.Kaminskis , M1/1 - 405

14.30 - 16.05

Lekc. Hidrogrāfiskie mērījumi

Doc. M.Reiniks , M1/1 - 405 , Nedēļas: 5.-12.

16.30 - 18.05

Lekc. Hidrogrāfiskie mērījumi

Doc. M.Reiniks , M1/1 - 405 , Nedēļas: 5.-12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)