Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWGV0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Zinātniski pētniecisko darbu metodoloģija

Asoc.prof. I.Ziemele , Ķīp6 - 207

18.15 - 21.00

Lekc.; Lab.d. Darba metožu pētniecība

Asoc.prof. D.Beļakova , Ķīp6 - 224
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Tekstiltehnoloģijas teorija

Prof. I.Baltiņa , Ķīp6 - 213 , 2,4,6,8,10,12,14 nedēļā patstāvīgais darbs ar informācijas avotiem

16.30 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Apģērbu tehnoloģiju pārvaldība

Asoc.prof. I.Ziemele , Ķīp6 - 224
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Progresīvie tekstilmateriāli

Prof. I.Baltiņa, Zin.asist. N.Baribina , Ķīp6 - 212

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d. Izstrādājumu datorizētās projektēšanas metodes

Asoc.prof. I.Dāboliņa, Zin.asist. E.Lapkovska , Ķīp6 - 224
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

17.00 - 19.50

Lekc. Apģērbu konstruēšanas papildkurss

Asoc.prof. D.Beļakova, Pētnieks G.Terļecka , Ķīp6 - 201

Lekc.; Lab.d. Aušanas tehnoloģijas attīstības tendences

Doc. G.Vinovskis , Ķīp6 - 212
S
E
S
T
D
I
E
N
A

17.00 - 19.50

Lekc.; Lab.d. Inovācijas tekstilnozarē

I.Ābele , Ķīp6 - 425 , Nedēļas: 2.,16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)