Ģeomātika (RBCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Būvmehānikas ievadkurss

Asoc.prof. L.Gaile , Āz12 - 103

12.30 - 14.05

Pr.d. Būvmehānikas ievadkurss

Asoc.prof. L.Gaile , Ķīp6A/6B - 437 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Lietišķā etiķete

Doc. Z.Lejniece , Āz12 - 102 , izvēle
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Ģeoinformācijas sistēmu pamati

Asoc.prof. M.Kaļinka , Āz12 - 321 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Ģeoinformācijas sistēmu pamati

Asoc.prof. M.Kaļinka , Āz12 - 321

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma vērtēšana (inženieriem)

J.Erns , M1/1 - 120

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Vadības socioloģija

Doc. A.Šņitņikovs , Āz12 - 102 , izvēle
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Kartogrāfijas vēsture

Pētnieks U.Krutova , M1/1 - 120

10.15 - 11.50

Pr.d. Globālās pozicionēšanas sistēmas (studiju projekts)

Doc. M.Reiniks , M1/1 - 125

12.30 - 14.05

Lekc. Globālās pozicionēšanas sistēmas

Doc. M.Reiniks , M1/1 - 125

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma vērtēšana (inženieriem)

J.Erns , M1/1 - 125

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)