Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWCV0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , Ķīp6A/6B - 348 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Apģērbu materiālzinības (studiju projekts)

Prof. I.Baltiņa , Ķīp6 - 207 , Nedēļas: pāra , 2.pusgrupa

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Modes tirgzinību un prečzinību pamati 2

Zin.asist. E.Lapkovska , Ķīp6 - 206
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Fizika

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 401 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Mašīnizšūšanas pamati

Doc. U.Briedis , Ķīp6 - 211 , brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Nozares mašīnzinības

Doc. U.Briedis, Doc. G.Vinovskis , Ķīp6 - 207 , 211

14.30 - 16.05

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Asoc.prof. V.Urbāne , Ķīp6A/6B - 344 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Matemātika

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6A/6B - 133 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika

Asoc.prof. J.Blūms , Āz12 - 102

12.30 - 14.05

Pr.d. Apģērbu materiālzinības (studiju projekts)

Prof. I.Baltiņa , Ķīp6 - 212 , 1.pusgrupa
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6 - 117

12.30 - 14.05

Pr.d. Apģērbu materiālzinības (studiju projekts)

Prof. I.Baltiņa , Ķīp6 - 212 , 2.pusgrupa

16.30 - 19.30

Pr.d. Adīšanas pamati ar modernām rokas adāmmašīnām

I.Dišlere , Ķīp6 - 210 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: 3.-16.

10.15 - 18.05

PP Prakse

Lekt. A.Kalnāja , Ķīp6 - 201

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)