Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Informācijas tehnoloģija

Pētnieks J.Dāboliņš , Ķīp6 - 228

12.05 - 16.05

Lekc. Prakse

Pētnieks G.Terļecka , Ķīp6 - 201

16.30 - 18.05

Lekc. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. J.Kajaks , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 1.-12.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Amatniecības un mākslas vēsture

Doc. A.Tipāne , Ķīp6 - 116

12.30 - 14.05

Lab.d. Grafiskās analīzes pamati

Doc. D.Baumane, Lekt. I.Nātriņa, Lekt. J.Pansovs , Ķīp6 - 435

14.30 - 16.05

Lekc. Ievads studiju nozarē

Zin.asist. I.Gūtmane, Zin.asist. I.Zotova , Ķīp6 - 115 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Matemātika

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6A/6B - 133 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Vācu valoda

L.Rozenberga , M1/1 - 309
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lab.d. Tekstilķīmija

Doc. A.Borisova , PV3/7 - 142 , Nedēļas: 5.-12. , 1.pusgrupa

14.30 - 17.30

Lekc.; Lab.d. Ornaments

Doc. G.Zommere , Ķīp6 - 225
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6 - 117

12.30 - 14.05

Lekc. Tekstilķīmija

Doc. A.Borisova , PV3/7 - 232 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. Z.Dombrovska , Ķīp6A/6B - 437
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: 3.-16.

10.15 - 14.05

Lab.d. Materiālzinību pamati

Prof. R.Merijs-Meri , PV3/7 - 254 , Nedēļas: 13.-14.

Lab.d. Tekstilķīmija

Doc. A.Borisova , PV3/7 - 142 , Nedēļas: 5.-12. , 2.pusgrupa

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)