Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2018./2019. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Tērpu kolekciju projektēšana

Doc. D.Šķiņķe , Ķīp6 - 202
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Apģērbu tehnoloģija un iekārtas 3

Lekt. A.Kalnāja , Ķīp6 - 201

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Apģērbu projektēšana CAD/CAM sistēmā LECTRA

Asoc.prof. I.Dāboliņa , Ķīp6 - 224

14.30 - 16.05

Lekc. Amatniecības un dizaina stratēģija (studiju projekts)

Doc. A.Krieviņa , Ķīp6 - 225 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Amatniecības un dizaina stratēģija (studiju projekts)

Doc. A.Krieviņa , Ķīp6 - 225 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 18.05

PP Prakse

Lekt. A.Volmāre , Ķīp6 - 202
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Mašīnizšūšanas pamati

Doc. U.Briedis , Ķīp6 - 211

Lekc. Mašīnizšūšana

Doc. U.Briedis , Ķīp6 - 211

14.30 - 16.05

Lekc. Civilā aizsardzība

M.Šmitiņš , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra

16.30 - 19.20

Lekc.; Lab.d. Tērpu vizuālās mākslas pamati

I.Dišlere , Ķīp6 - 207 , Nedēļas: nepāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 17.30

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asist. B.Lukaševiča, Zin.asist. I.Zotova, Zin.asist. I.Gūtmane , Ķīp6 - 117 , Nedēļas: 1.-3.,5.-6.,8.-14.,16. , bez starpbrīža

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asist. B.Lukaševiča, Zin.asist. I.Zotova, Zin.asist. I.Gūtmane , Ķīp6 - 206 , Nedēļas: 4.,7.,15.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)