Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lab.d. Lietišķā grafika

Doc. A.Krieviņa , Ķīp6 - 225
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Tēlotājas mākslas pamati

Doc. D.Baumane, Lekt. I.Nātriņa, Lekt. J.Pansovs , Ķīp6 - 435

12.30 - 15.30

Lekc. Koka izstrādājumi un tehnoloģija

Vad.pēt.(pd) E.Kirilovs, Zin.asist. A.Ķīsis , Ķīp6 - 109 , Nedēļas: 5.-16. , Nodarbības sākas 2. oktobrī
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 17.30

Lekc.; Lab.d. Objektu grafiskā analīze un vizualizācija

Doc. P.Kāpostiņš , Ķīp6 - 228
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Koka izstrādājumu kompozīcija

Lekt. J.Kalniņš , Ķīp6 - 109

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Koksnes fizika

Lekt. J.Kalniņš , Ķīp6 - 207

Pr.d. Interjera dizaina pamati (studiju projekts)

Pētnieks I.Gudro , Ķīp6 - 109 , 15.novembra nodarbība not Kronvalda bulv. 1, 119.aud.

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Krāsu un formu loģika. Formveide

Asoc.prof. A.Ulme , Ķīp6 - 117

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Koksnes fizika

Lekt. J.Kalniņš , Ķīp6 - 109 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)