Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lab.d. Drukāšanas teorija un tehnoloģija

Doc. A.Borisova , PV3/7 - 142 , Nedēļas: 3.-8.

Lekc. Drukāšanas teorija un tehnoloģija

Doc. A.Borisova , PV3/7 - 434 , Nedēļas: 1.-2.

14.00 - 15.30

Atsk. Bakalaura darbs ar projekta daļu

Prof. S.Kukle, Vad.pēt.(pd) E.Kirilovs, Doc. G.Zommere, Asoc.prof. D.Beļakova, Lekt. A.Volmāre , Ķīp6 - 202 , Nedēļas: 9.,12.,15.

14.30 - 18.05

PP Prakse

Doc. D.Šķiņķe , Ķīp6 - 202
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Prečzinība

Doc. G.Vinovskis, Zin.asist. N.Baribina , Ķīp6 - 212

12.30 - 14.05

Pr.d. Progresīvās tehnoloģijas (studiju projekts)

Doc. P.Kāpostiņš , Ķīp6 - 228

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Klienta aprūpe

Prof. S.Kukle , Ķīp6 - 207
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Apģērbu projektēšana

Asoc.prof. D.Beļakova, Zin.asist. L.Siliņa , Ķīp6 - 224

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Apģērbu konstruēšana

Asoc.prof. D.Beļakova, Pētnieks G.Terļecka , Ķīp6 - 117 , Nedēļas: 1.-8.,10.-16. , 21.11.2018. pārcelta uz 28.11.2018. plkst. 14.30-16.05

Lekc.; Pr.d. Apģērbu konstruēšana

Asoc.prof. D.Beļakova, Pētnieks G.Terļecka , Ķīp6 - 206 , Nedēļa: 9.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

PP Prakse

Lekt. A.Volmāre , Ķīp6 - 202

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)