Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.00 - 18.00

PP Prakse

-
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Progresīvās tehnoloģijas (studiju projekts)

Doc. P.Kāpostiņš , Ķīp6 - 225

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Prečzinība

Doc. G.Vinovskis, Zin.asist. N.Baribina , Ķīp6 - 212

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Klienta aprūpe

Prof. S.Kukle , Ķīp6 - 207

16.30 - 19.30

Lekc.; Pr.d. Koka izstrādājumu apdare

Vad.pēt.(pd) E.Kirilovs , Ķīp6 - 109 , Nedēļas: 10.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Atsk. Bakalaura darbs ar projekta daļu

Prof. S.Kukle, Vad.pēt.(pd) E.Kirilovs, Asoc.prof. A.Ulme, Doc. G.Zommere, Lekt. J.Kalniņš , Ķīp6 - 206 , Nedēļas: 6.,12.,15.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 13.30

Lekc.; Lab.d. Koka izstrādājumu projektēšana 2

Asist. B.Lukaševiča, Zin.asist. I.Zotova, Zin.asist. I.Gūtmane , Ķīp6 - 208

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)