Materiālu dizains un tehnoloģija (RWGD0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Dizaina finanšu un tiesiskie aspekti

Asoc.prof. A.Ulme , Ķīp6 - 426

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Dizaina analīze un kritika 3

Asoc.prof. A.Ulme , Ķīp6 - 426

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Zinātniskais seminārs

Lekt. Z.Zelča , Ķīp6 - 426 , 18.oktobrī pas darbs bibliotēkā

14.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Dizaina tirgzinības

Prof. S.Kukle , Ķīp6 - 426

18.15 - 19.50

Pr.d. Kultūras un masu komunikācijas 2

Doc. P.Kāpostiņš , Ķīp6 - 225

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)