Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWGV0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.00 - 18.00

PP Prakse

-
O
T
R
D
I
E
N
A

10.00 - 18.00

PP Prakse

-
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Pr.d. Psiholoģija

A.Šteinberga , Ķīp6A/6B - 132

Lekc. Pedagoģija

Prof. A.Zigmunde , Ķīp6A/6B - 133
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Atsk. Maģistra darbs

Asoc.prof. I.Ziemele, Asoc.prof. D.Beļakova, Prof. I.Baltiņa, Asoc.prof. I.Dāboliņa, Doc. U.Briedis , Ķīp6 - 206 , Nedēļas: 5.,11.,16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)