Ģeomātika (RBCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Fizika 2

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 101

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika 2

Lekt. S.Čerņajeva , Āz12 - 103

12.30 - 14.05

Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

G.Veide , Ķīp6A/6B - 446

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika 2

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 348
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datorgrafika ģeomātikā

M.Kaļinka, O.Metuma , Āz12 - 321

10.15 - 11.50

Pr.d. Datorgrafika ģeomātikā

Doc. O.Metuma , Āz12 - 321 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Pr.d. Ģeodēzijas praktikums

Doc. M.Reiniks , M1/1 - 215 , Nedēļas: 8.-15.

14.30 - 16.05

Pr.d. Ģeodēzijas praktikums

Doc. M.Reiniks , M1/1 - 218 , Nedēļas: 8.-15.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Angļu valoda 2

J.Sakizči , M1/1 - 202

10.15 - 11.50

Lekc. Datorgrafika ģeomātikā

M.Kaļinka , M1/1 - 405 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika 2

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 348 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Fizika 2

A.Eriņš , PV3/7 - 406 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

Lekt. J.Bartušauskis , Ķīp6A/6B - 139 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Tiesību pamati

D.Ose , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Tiesību pamati

D.Ose , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)