Ģeomātika (RBGEB)
Maģistra profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Ģeodēzisko datu apstrāde 2

Asoc.prof. M.Kaļinka , M1/1 - 120

14.30 - 16.05

Lekc. Arhitektūras fotogrammetrija

Asoc.prof. M.Kaļinka , M1/1 - 120

16.30 - 18.05

Lekc. Ģeodēzisko datu apstrāde 2

Asoc.prof. M.Kaļinka , M1/1 - 120 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ģeodēziskie tīkli

Doc. J.Ancāns , M1/1 - 120

12.30 - 14.05

Lekc. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Asoc.prof. M.Kaļinka , Āz12 - 321

14.30 - 16.05

Lab.d. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Asoc.prof. M.Kaļinka , Āz12 - 321

16.30 - 18.05

Lekc. Datorgrafika ģeomātikā

Asoc.prof. M.Kaļinka , Āz12 - 321

18.15 - 19.50

Lab.d. Datorgrafika ģeomātikā

Asoc.prof. M.Kaļinka , Āz12 - 321

20.15 - 21.50

Lab.d. Ģeodēziskie tīkli

Doc. J.Ancāns , M1/1 - 120

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)