Enerģētika un elektrotehnika (REMN0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2018./2019. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Matemātiskā modelēšana elektromehānikā

Prof. K.Ketners , Āz12-K1 - 220 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lab.d. Matemātiskā modelēšana elektromehānikā

Prof. K.Ketners , Āz12-K1 - 220 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Elektrisko staciju un apakšstaciju elektriskā daļa 2

K.Timmermanis , Āz12-K1 - 423 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Doc. Ļ.Petričenko , Āz12 - 212 , Nedēļas: 1.-6.,8.-16.

Lekc. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Doc. Ļ.Petričenko , Āz12 - 120 , Nedēļa: 7.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Prezentācijas prasme

A.Šteinberga , Āz12 - 102
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātiskā modelēšana elektromehānikā

Prof. K.Ketners , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātiskā modelēšana elektromehānikā

Prof. K.Ketners , Āz12-K1 - 116

14.30 - 16.05

Lekc. Elektroenerģētisko sistēmu releju aizsardzības teorētiskie pamati

Asoc.prof. A.Dolgicers , Āz12-K1 - 320

16.30 - 18.05

Lekc. Elektroenerģētisko sistēmu releju aizsardzības teorētiskie pamati

Asoc.prof. A.Dolgicers , Āz12-K1 - 320
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektroenerģētisko sistēmu releju aizsardzības teorētiskie pamati

Asoc.prof. A.Dolgicers , Āz12-K1 - 320 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.

12.30 - 14.05

Lab.d. Elektroenerģētisko sistēmu releju aizsardzības teorētiskie pamati

Asoc.prof. A.Dolgicers , Āz12-K1 - 303 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Enerģētikas ekonomika

Pētnieks T.Laizāns , KC6 - 307

16.30 - 18.05

Pr.d.; Lab.d. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Asoc.prof. K.Bērziņa, Doc. S.Kovaļenko , Āz12-K1 - 421

18.15 - 19.50

Pr.d.; Lab.d. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Asoc.prof. K.Bērziņa, Doc. S.Kovaļenko , Āz12-K1 - 421

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)