Vides zinātne (REMX0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2018./2019. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ietekmes uz vidi vērtējums

Vad.pētnieks J.Pubule , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 2.-3.,5.-16.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Ietekmes uz vidi vērtējums

Vad.pētnieks J.Pubule , Āz12 - 212 , Nedēļas: 1.-3.

Lekc. Ekodizains un dzīves cikla analīze

Asoc.prof. J.Gušča, Vad.p.p.i. F.Romagnoli , Āz12 - 212 , Nedēļas: 8.-11.,13.-16.

Lab.d. Inovatīvās energoapgādes tehnoloģijas un risinājumi

Asoc.prof. J.Gušča , Āz12 - 212 , Nedēļas: 6.-7.

Lekc. Riski un izturētspēja

Vad.p.p.i. F.Romagnoli, Pētnieks M.Feofilovs , Āz12 - 212 , Nedēļas: 4.-5.

18.15 - 19.50

Lekc. Riski un izturētspēja

Vad.p.p.i. F.Romagnoli, Pētnieks M.Feofilovs , Āz12 - 212 , Nedēļas: 4.-5.

Lab.d. Inovatīvās energoapgādes tehnoloģijas un risinājumi

Asoc.prof. J.Gušča , Āz12 - 212 , Nedēļas: 6.-7.

Lekc. Ekodizains un dzīves cikla analīze

Asoc.prof. J.Gušča, Vad.p.p.i. F.Romagnoli , Āz12 - 212 , Nedēļas: 8.-11.,13.-16.

Lekc.; Pr.d. Ietekmes uz vidi vērtējums

Vad.pētnieks J.Pubule , Āz12 - 212 , Nedēļas: 1.-3.
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Biotehnoloģijas

Vad.pētnieks A.Barisa , Āz12-K1 - 314

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Biotehnoloģijas

Vad.pētnieks A.Barisa , Āz12-K1 - 314
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Riski un izturētspēja

Vad.p.p.i. F.Romagnoli, Pētnieks M.Feofilovs , Āz12 - 212 , Nedēļas: 4.-5.

Lekc.; Pr.d. Ietekmes uz vidi vērtējums

Vad.pētnieks J.Pubule , Āz12 - 212 , Nedēļas: 1.-3.

Lekc. Ekodizains un dzīves cikla analīze

Asoc.prof. J.Gušča, Vad.p.p.i. F.Romagnoli , Āz12 - 212 , Nedēļas: 8.-10.

Pr.d. Inovatīvās energoapgādes tehnoloģijas un risinājumi

Asoc.prof. J.Gušča , Āz12 - 212 , Nedēļas: 6.-7.

Lekc. Ekodizains un dzīves cikla analīze

J.Gušča, F.Romagnoli , Āz12-K1 - 319 , Nedēļa: 14.

18.15 - 19.50

Lekc. Ekodizains un dzīves cikla analīze

J.Gušča, F.Romagnoli , Āz12-K1 - 319 , Nedēļa: 14.

Pr.d. Inovatīvās energoapgādes tehnoloģijas un risinājumi

Asoc.prof. J.Gušča , Āz12 - 212 , Nedēļas: 6.-7.

Lekc. Ekodizains un dzīves cikla analīze

Asoc.prof. J.Gušča, Vad.p.p.i. F.Romagnoli , Āz12 - 212 , Nedēļas: 8.-10.

Lekc.; Pr.d. Ietekmes uz vidi vērtējums

Vad.pētnieks J.Pubule , Āz12 - 212 , Nedēļas: 1.-3.

Lekc. Riski un izturētspēja

Vad.p.p.i. F.Romagnoli, Pētnieks M.Feofilovs , Āz12 - 212 , Nedēļas: 4.-5.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Atjaunojamie energoresursi

Vad.p.p.i. F.Romagnoli , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: 11.-16.

16.30 - 18.05

Lekc. Atjaunojamie energoresursi

Vad.p.p.i. F.Romagnoli , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: 4.-16.

Lekc.; Pr.d. Ietekmes uz vidi vērtējums

Vad.pētnieks J.Pubule , Āz12 - 212 , Nedēļas: 1.-3.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ietekmes uz vidi vērtējums

Vad.pētnieks J.Pubule , Āz12 - 212 , Nedēļas: 1.-3.

Lekc. Atjaunojamie energoresursi

Vad.p.p.i. F.Romagnoli , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: 4.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Inovatīvās energoapgādes tehnoloģijas un risinājumi

Asoc.prof. J.Gušča , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: 5.-8.

Lekc. Ekodizains un dzīves cikla analīze

Asoc.prof. J.Gušča, Vad.p.p.i. F.Romagnoli , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Riski un izturētspēja

Vad.p.p.i. F.Romagnoli, Pētnieks M.Feofilovs , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: 1.-4.

18.15 - 19.50

Pr.d. Riski un izturētspēja

Vad.p.p.i. F.Romagnoli, Pētnieks M.Feofilovs , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: 1.-4.

Lekc. Ekodizains un dzīves cikla analīze

J.Gušča, F.Romagnoli , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Inovatīvās energoapgādes tehnoloģijas un risinājumi

Asoc.prof. J.Gušča , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: 5.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)