Cilvēku resursu vadīšana (RICR0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
28.09.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Ievads specialitātē
L.Kamola, KC6 - 523
28.09.201912:40-15:30Lab.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I
T.Celmiņa, KC6 - 501
12.10.2019 12:40-15:30
26.10.2019 12:40-15:30
09.11.2019 12:40-15:30
30.11.2019 12:40-15:30
05.10.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Ekonomika
U.Kamols, KC6 - 523
12.10.2019 09:00-12:00
26.10.2019 09:00-12:00
02.11.2019 09:00-12:00
09.11.2019 09:00-12:00
23.11.2019 09:00-12:00
30.11.2019 09:00-12:00
05.10.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Angļu valoda
S.Šlosberga, KC6 - 511
19.10.2019 12:40-15:30
02.11.2019 12:40-15:30
19.10.201909:00-12:00Iesk. Ievads specialitātē
L.Kamola, KC6 - 523
23.11.201912:40-14:00Iesk. Angļu valoda
S.Šlosberga, KC6 - 511
07.12.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Tirgzinības
I.Andersone, KC6 - 523
14.12.2019 09:00-12:00
04.01.2020 12:40-15:30
11.01.2020 12:40-15:30
18.01.2020 12:40-17:30
07.12.201910:00-12:00Eks. Ekonomika
U.Kamols, KC6 - 523
14.12.201912:40-15:30Eks. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I
T.Celmiņa, KC6 - 501
04.01.202009:00-12:00Lekc.; Pr.d. Saimnieciskās un darba tiesības
D.Ose, KC6 - 523
11.01.2020 09:00-12:00
18.01.2020 09:00-12:00
25.01.2020 09:00-12:00
25.01.202012:40-14:00Eks. Tirgzinības
I.Andersone, KC6 - 523
01.02.202009:00-10:20Eks. Saimnieciskās un darba tiesības
D.Ose, KC6 - 523

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)