Uzņēmējdarbības loģistika (RICL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Starptautiskā biznesa plānošana

R.Grišajevs , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

Lekc. Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija

J.Paiders , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Starptautiskā biznesa plānošana

R.Grišajevs , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

Pr.d. Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija

J.Paiders , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Vācu valoda

L.Rozenberga , KC6 - 311

Pr.d. Franču valoda

Lektors p.i. I.Otlāne , KC6 - 511 , Nedēļas: 5.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Franču valoda

Lektors p.i. I.Otlāne , KC6 - 511 , Nedēļas: 1.-4.

10.15 - 11.50

Lekc. Finanšu pamati

N.Semjonova , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Finanšu pamati

N.Semjonova , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Uzņēmējdarbības loģistika

Lektors A.Starčenko , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistika

Lektors A.Starčenko , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs

A.Čevers , KC6 - 303
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Starptautiskā biznesa etiķete un komunikācija

G.Krasta , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-6.,8.-13.

12.30 - 14.05

Pr.d. Starptautiskā biznesa etiķete un komunikācija

G.Krasta , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-6.,8.-13.

14.30 - 16.05

Lekc. Grāmatvedība

Lektors L.Tīse , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Grāmatvedība

Lektors L.Tīse , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Latvijas tautsaimniecība

L.Jankova , KC6 - 508 , Nedēļas: 1.-8.

16.30 - 18.05

Lekc. Latvijas tautsaimniecība

L.Jankova , KC6 - 508 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)