Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIBUN)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.09.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība
J.Eriņa, KC6 - 409
21.09.2019 09:00-12:00
28.09.2019 09:00-12:00
14.09.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Koučings un komandas vadīšana
L.Celmiņa, KC6 - 513
21.09.2019 12:40-15:30
05.10.201909:00-10:20Iesk. Starta uzņēmējdarbības vadība
J.Eriņa, KC6 - 409
05.10.201910:40-12:00Kons. Bakalaura darbs
Nodaļas vadītājs L.Kamola, KC6 - 507
05.10.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Docents (praktiskais) L.Kamola, KC6 - 411
26.10.2019 12:40-15:30
19.10.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Biznesa plānošana
Docents (praktiskais) N.Balabka, KC6 - 411
26.10.2019 09:00-12:00
09.11.2019 09:00-12:00
30.11.2019 09:00-12:00
07.12.2019 09:00-12:00
19.10.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Koučings un komandas vadīšana
L.Celmiņa, KC6 - 523
02.11.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Koučings un komandas vadīšana
L.Celmiņa, KC6 - 508
23.11.2019 12:40-15:30
23.11.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
L.Kamola, KC6 - 511
07.12.201912:40-14:00Eks. Koučings un komandas vadīšana
L.Celmiņa, KC6 - 507
14.12.201910:00-12:00Eks. Biznesa plānošana
N.Balabka, KC6 - 411

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)