Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICUN)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
14.09.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Biznesa angļu valoda
A.Eiholca, KC6 - 509
28.09.2019 09:00-12:00
12.10.2019 09:00-12:00
19.10.2019 09:00-12:00
26.10.2019 09:00-12:00
21.09.201909:00-12:00Lekc. Statistika
E.Liepa, KC6 - 513
05.10.2019 09:00-12:00
19.10.2019 12:40-15:30
02.11.2019 12:40-15:30
23.11.2019 12:40-15:30
05.10.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Finanšu pamati
Vadošais pētnieks (pēcdok.) N.Semjonova, KC6 - 409
12.10.2019 12:40-15:30
26.10.2019 12:40-15:30
02.11.2019 09:00-12:00
23.11.2019 09:00-12:00
30.11.2019 09:00-12:00
09.11.201910:00-12:00Eks. Biznesa angļu valoda
A.Eiholca, KC6 - 509
07.12.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Nodokļi un nodevas
M.Jurušs, KC6 - 321
14.12.2019 12:40-15:30
04.01.2020 09:00-12:00
11.01.2020 09:00-12:00
18.01.2020 09:00-12:00
07.12.201912:40-15:30Eks. Statistika
E.Liepa, KC6 - 513
14.12.201910:00-12:00Eks. Finanšu pamati
Vadošais pētnieks (pēcdok.) N.Semjonova, KC6 - 223
04.01.202012:40-15:30Lekc.; Pr.d. Darba un sociālās tiesības
D.Ose, KC6 - 409
11.01.2020 12:40-15:30
25.01.2020 12:40-15:30
25.01.202010:00-12:00Eks. Nodokļi un nodevas
M.Jurušs, KC6 - 321
01.02.202010:40-12:00Eks. Darba un sociālās tiesības
D.Ose, KC6 - 409

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)