Cilvēku resursu vadīšana (RICRP)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
28.09.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Ievads specialitātē
L.Kamola, KC6 - 508
05.10.201912:40-17:00Lekc.; Pr.d. Personāla vadīšana
S.Gailīte, KC6 - 419
12.10.2019 12:40-17:00
12.10.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
V.Šatrevičs, KC6 - 409
19.10.2019 12:40-15:30
02.11.2019 12:40-15:30
09.11.2019 12:40-15:30
26.10.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Vadīšanas sistēmanalīze
E.Gaile-Sarkane, KC6 - 321
02.11.2019 09:00-12:00
09.11.2019 09:00-12:00
23.11.2019 09:00-12:00
30.11.2019 09:00-12:00
23.11.201912:40-14:00Eks. Stratēģiskā vadīšana
V.Šatrevičs, KC6 - 409
23.11.201914:10-15:30Eks. Personāla vadīšana
S.Gailīte, KC6 - 419
30.11.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Koučings un komandas vadīšana
L.Celmiņa, KC6 - 508
14.12.2019 12:40-15:30
11.01.2020 09:00-12:00
07.12.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Cilvēku resursu ekonomika
I.Ozoliņa-Ozola, KC6 - 508
18.01.2020 09:00-12:00
07.12.201910:00-12:00Eks. Vadīšanas sistēmanalīze
E.Gaile-Sarkane, KC6 - 419
14.12.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Cilvēku resursu ekonomika
I.Ozoliņa-Ozola, KC6 - 511
25.01.2020 09:00-12:00
04.01.202009:00-12:00Lekc.; Pr.d. Koučings un komandas vadīšana
L.Celmiņa, KC6 - 511
04.01.202012:40-15:30Lekc.; Pr.d. Darba un sociālās tiesības
D.Ose, KC6 - 409
11.01.2020 12:40-15:30
25.01.2020 12:40-15:30
18.01.202012:40-14:00Eks. Koučings un komandas vadīšana
L.Celmiņa, KC6 - 507
01.02.202010:40-12:00Eks. Darba un sociālās tiesības
D.Ose, KC6 - 409
01.02.202012:40-14:00Eks. Cilvēku resursu ekonomika
I.Ozoliņa-Ozola, KC6 - 511

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)