Cilvēku resursu vadīšana (RICRP)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
14.09.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Personāla plānošana, organizācija un vadīšana
Docents I.Ozoliņa-Ozola, KC6 - 508
05.10.2019 12:40-15:30
12.10.2019 12:40-15:30
19.10.2019 12:40-15:30
14.09.201912:00-13:00Kons. Personāla plānošana, organizācija un vadīšana (studiju projekts)
Docents I.Ozoliņa-Ozola, KC6 - 508
21.09.201910:40-12:00Lekc.; Pr.d. Darba motivāciju teorijas
I.Valdovska, KC6 - 508
05.10.2019 10:40-12:00
28.09.201910:40-12:00Lekc.; Pr.d. Darba motivāciju teorijas
I.Valdovska, KC6 - 411
28.09.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Personāla plānošana, organizācija un vadīšana
L.Kamola, KC6 - 409
12.10.201910:40-12:00Lekc.; Pr.d. Darba motivāciju teorijas
I.Valdovska, KC6 - 410
19.10.201910:40-12:00Eks. Darba motivāciju teorijas
I.Valdovska, KC6 - 508
26.10.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Vadīšanas sistēmanalīze
E.Gaile-Sarkane, KC6 - 321
02.11.2019 09:00-12:00
09.11.2019 09:00-12:00
23.11.2019 09:00-12:00
30.11.2019 09:00-12:00
02.11.201912:40-14:00Eks. Personāla plānošana, organizācija un vadīšana
Docents I.Ozoliņa-Ozola, KC6 - 419
02.11.201914:10-15:30Aizst. Personāla plānošana, organizācija un vadīšana (studiju projekts)
Docents I.Ozoliņa-Ozola, KC6 - 419
30.11.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Koučings un komandas vadīšana
L.Celmiņa, KC6 - 508
14.12.2019 12:40-15:30
11.01.2020 09:00-12:00
07.12.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Cilvēku resursu ekonomika
I.Ozoliņa-Ozola, KC6 - 508
18.01.2020 09:00-12:00
07.12.201910:00-12:00Eks. Vadīšanas sistēmanalīze
E.Gaile-Sarkane, KC6 - 419
14.12.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Cilvēku resursu ekonomika
I.Ozoliņa-Ozola, KC6 - 511
25.01.2020 09:00-12:00
04.01.202009:00-12:00Lekc.; Pr.d. Koučings un komandas vadīšana
L.Celmiņa, KC6 - 511
18.01.202012:40-14:00Eks. Koučings un komandas vadīšana
L.Celmiņa, KC6 - 507
01.02.202012:40-14:00Eks. Cilvēku resursu ekonomika
I.Ozoliņa-Ozola, KC6 - 511

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)