Cilvēku resursu vadīšana (RICRP)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 5. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
14.09.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Personāla plānošana, organizācija un vadīšana
Docents I.Ozoliņa-Ozola, KC6 - 508
05.10.2019 12:40-15:30
12.10.2019 12:40-15:30
19.10.2019 12:40-15:30
14.09.201912:00-13:00Kons. Personāla plānošana, organizācija un vadīšana (studiju projekts)
Docents I.Ozoliņa-Ozola, KC6 - 508
14.09.201913:30-15:00Aizst. Projektēšanas prakse
D.Ščeulovs, L.Kamola, KC6 - 508
21.09.201909:00-10:20Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
L.Kamola, KC6 - 507
05.10.2019 09:00-10:20
12.10.2019 09:00-10:20
21.09.201910:40-12:00Lekc.; Pr.d. Darba motivāciju teorijas
I.Valdovska, KC6 - 508
05.10.2019 10:40-12:00
28.09.201910:40-12:00Lekc.; Pr.d. Darba motivāciju teorijas
I.Valdovska, KC6 - 411
28.09.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Personāla plānošana, organizācija un vadīšana
L.Kamola, KC6 - 409
12.10.201910:40-12:00Lekc.; Pr.d. Darba motivāciju teorijas
I.Valdovska, KC6 - 410
19.10.201910:40-12:00Eks. Darba motivāciju teorijas
I.Valdovska, KC6 - 508
02.11.201912:40-14:00Eks. Personāla plānošana, organizācija un vadīšana
Docents I.Ozoliņa-Ozola, KC6 - 419
02.11.201914:10-15:30Aizst. Personāla plānošana, organizācija un vadīšana (studiju projekts)
Docents I.Ozoliņa-Ozola, KC6 - 419
09.01.202009:00-15:00Aizst. Diplomprojekts
E.Gaile-Sarkane, L.Kamola, KC6 - 509

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)