Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Koučings un komandas vadīšana

J.Eriņa, L.Budņiks , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Pr.d. Koučings un komandas vadīšana

J.Eriņa, L.Budņiks , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-12.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Mazās grupas un personības socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , Ķīp6B - 300 , Brīvā izvēle
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Finanšu tirgi un investīcijas

Asociētais profesors K.Kozlovskis , M1/1 - 303 , Brīvā izvēle

10.15 - 11.50

Lekc. Stratēģiskā vadīšana

V.Šatrevičs , KC6 - 409

12.30 - 14.05

Lekc. Vadības psiholoģija

I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 410

14.30 - 16.05

Pr.d. Vadības psiholoģija

I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 410 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Vadīšanas sistēmanalīze

E.Gaile-Sarkane, L.Kamola , KC6 - 513

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Vadīšanas sistēmanalīze

E.Gaile-Sarkane, L.Kamola , KC6 - 513

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. 3D animācija Maya vidē

Docents M.Kovaļovs , S1 - 103 , Nedēļas: nepāra , Brīvā izvēle

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. 3D animācija Maya vidē

Docents M.Kovaļovs , S1 - 103 , Nedēļas: nepāra , Brīvā izvēle
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Finanšu tirgi un investīcijas

Asociētais profesors K.Kozlovskis , M1/1 - 202 , Brīvā izvēle

10.15 - 11.50

Lekc. Budžeta plānošana un kontrole

I.Pokromoviča , KC6 - 509 , Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Lekc. Produkcijas kvalitātes ekonomika

R.Greitāne , KC6 - 311 , Brīvā izvēle

Lekc. Patentēšana un intelektuālais īpašums

I.Eriņa , KC6 - 509 , Brīvā izvēle

14.30 - 16.05

Lekc. Cilvēku resursu ekonomika

I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 308 , Brīvā izvēle

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

S.Gudzuka , KC6 - 410 , Brīvā izvēle
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Algoritmizēšanas prakse

Asociētais profesors N.Prokofjeva , S1 - 208 , Brīvā izvēle

Pr.d. Personīgo finanšu pārvaldība

Asociētais profesors G.Ciemleja , KC6 - 311 , Nedēļas: pāra , Brīvā izvēle

10.15 - 11.50

Lekc. Personīgo finanšu pārvaldība

Asociētais profesors G.Ciemleja , KC6 - 311 , Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Lekc. Investīciju plānošana

N.Lāce , KC6 - 307 , Brīvā izvēle

14.30 - 16.05

Pr.d. Investīciju plānošana

N.Lāce , KC6 - 307 , Nedēļas: nepāra , Brīvā izvēle

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)