Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 5. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.09.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība
J.Eriņa, KC6 - 409
21.09.2019 09:00-12:00
28.09.2019 09:00-12:00
07.09.201909:00-12:00Kons. Starta uzņēmējdarbības vadība (studiju projekts)
J.Eriņa, KC6 - 409
21.09.201912:40-14:00Aizst. Specializējošā prakse
L.Kamola, KC6 - 509
05.10.201909:00-10:20Iesk. Starta uzņēmējdarbības vadība
J.Eriņa, KC6 - 409
05.10.201910:40-12:00Aizst. Starta uzņēmējdarbības vadība (studiju projekts)
J.Eriņa, KC6 - 409

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)