Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 4. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.09.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība
J.Eriņa, KC6 - 409
21.09.2019 09:00-12:00
28.09.2019 09:00-12:00
07.09.201909:00-12:00Kons. Starta uzņēmējdarbības vadība (studiju projekts)
J.Eriņa, KC6 - 409
28.09.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Vadības psiholoģija
S.Reinfelde, KC6 - 523
05.10.2019 12:40-15:30
12.10.2019 12:40-15:30
05.10.201909:00-10:20Iesk. Starta uzņēmējdarbības vadība
J.Eriņa, KC6 - 409
05.10.201910:40-12:00Aizst. Starta uzņēmējdarbības vadība (studiju projekts)
J.Eriņa, KC6 - 409
12.10.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
V.Šatrevičs, KC6 - 409
19.10.2019 12:40-15:30
02.11.2019 12:40-15:30
09.11.2019 12:40-15:30
26.10.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Vadīšanas sistēmanalīze
E.Gaile-Sarkane, KC6 - 321
02.11.2019 09:00-12:00
09.11.2019 09:00-12:00
23.11.2019 09:00-12:00
30.11.2019 09:00-12:00
26.10.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Vadības psiholoģija
S.Reinfelde, KC6 - 508
23.11.201912:40-14:00Eks. Stratēģiskā vadīšana
V.Šatrevičs, KC6 - 409
23.11.201914:10-15:30Eks. Vadības psiholoģija
S.Reinfelde, KC6 - 511
30.11.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Elektroniskā komercija
D.Ščeulovs, KC6 - 409
07.12.2019 12:40-15:30
14.12.2019 12:40-15:30
04.01.2020 09:00-12:00
07.12.201910:00-12:00Eks. Vadīšanas sistēmanalīze
E.Gaile-Sarkane, KC6 - 419
11.01.202012:40-15:30Lekc.; Pr.d. Elektroniskā komercija
D.Ščeulovs, KC6 - 411
18.01.202012:40-14:00Eks. Elektroniskā komercija
D.Ščeulovs, KC6 - 411

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)