Cilvēku resursu vadīšana (RIKR0)
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.09.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Statistika
L.Kamola, KC6 - 501
14.09.2019 09:00-12:00
21.09.2019 09:00-12:00
28.09.2019 09:00-12:00
07.09.201912:00-12:40Kons. Specializācijas prakse
Nodaļas vadītājs L.Kamola, KC6 - 507
12.10.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana
R.Greitāne, KC6 - 419
26.10.2019 09:00-12:00
09.11.2019 09:00-12:00
19.10.201910:00-12:00Eks. Statistika
L.Kamola, KC6 - 501
09.11.201908:30-09:00Kons. Specializācijas prakse
Docents I.Ozoliņa-Ozola, Docents (praktiskais) L.Kamola, KC6 - 507
09.11.201912:00-15:30Lekc.; Pr.d. Personāla vadīšana 2
S.Gailīte, KC6 - 508
30.11.2019 09:00-12:00
14.12.2019 09:00-12:00
04.01.2020 09:00-12:00
09.11.201915:40-16:30Kons. Personāla vadīšana (studiju projekts)
S.Gailīte, KC6 - 508
30.11.201912:40-14:00Eks. Projektu vadīšana
R.Greitāne, KC6 - 419
18.01.202009:00-10:20Aizst. Mācību prakse
L.Kamola, KC6 - 509
18.01.202012:40-14:00Eks. Personāla vadīšana 2
S.Gailīte, KC6 - 508
18.01.202014:10-17:00Aizst. Personāla vadīšana (studiju projekts)
S.Gailīte, KC6 - 508

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)