Cilvēku resursu vadīšana (RICR0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Lektors A.Pola , KC6 - 321 , Nedēļas: 2.,4.,6.

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

J.Malahova , KC6 - 321 , Nedēļas: pāra

Lekc. Ievads specialitātē

Senāta priekšsēdētājs E.Gaile-Sarkane , KC6 - 321 , Nedēļas: 3.,5.,7.

14.30 - 16.05

Lekc. Ievads specialitātē

Profesors E.Gaile-Sarkane , KC6 - 321 , Nedēļas: 2.-6.

Lekc. Matemātika

Lektors A.Pola , KC6 - 309 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.,16.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lektors A.Pola , KC6 - 411 , Nedēļas: 2.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomika

U.Kamols , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Ekonomika

I.Judrupa , KC6 - 523 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

Docents I.Liokumoviča , KC6 - 307

14.30 - 16.05

Lekc. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

L.Budņiks , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lab.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

L.Budņiks , KC6 - 501

14.30 - 16.05

Lekc. Lietišķā komunikācija

I.Ezera , KC6 - 410
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 09.50

Kons. Matemātika

Lektors A.Pola , KC6 - 411

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

A.Pola , KC6 - 411

12.30 - 14.05

Pr.d. Ekonomika

U.Kamols , KC6 - 511 , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Ekonomika

I.Judrupa , KC6 - 511 , Nedēļas: 9.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-2.,4.-13. , Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs

Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-2.,4.-13. , Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā

14.30 - 16.05

Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs

Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-2.,4.-13. , Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)