Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

J.Jakubāne , KC6 - 410

12.30 - 14.05

Lab.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

J.Jakubāne , KC6 - 410

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā

J.Eriņa , KC6 - 410
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

Zinātniskais asistents T.Kreicbergs , KC6 - 321 , Nedēļas: 5.-16. , Nodarbība notiks angļu valodā

14.30 - 16.05

Pr.d. Korporatīvā sociālā atbildība

Zinātniskais asistents T.Kreicbergs , KC6 - 321 , Nedēļas: 5.-16. , Nodarbība notiks angļu valodā
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze

I.Sproģe , KC6 - 409

12.30 - 14.05

Pr.d. Vadības grāmatvedība un projektu analīze

I.Sproģe , KC6 - 409

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Datorizētā grāmatvedība

L.Tīse , KC6 - 401 , Nedēļas: 5.-16.

16.30 - 18.05

Lab.d. Datorizētā grāmatvedība

L.Tīse , KC6 - 401 , Nedēļas: 5.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Finanšu pārskati

G.Ciemleja , KC6 - 402 , Nedēļas: pāra , patstāvīgais darbs

12.30 - 14.05

Lekc. Finanšu pārskati

G.Ciemleja , KC6 - 411

14.30 - 16.05

Lab.d. Finanšu pārskati

G.Ciemleja , KC6 - 411 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)