Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

J.Jakubāne , KC6 - 410

12.30 - 14.05

Lab.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

J.Jakubāne , KC6 - 410

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā

J.Eriņa , KC6 - 410
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Stratēģiskā vadīšana

V.Šatrevičs , KC6 - 409

12.30 - 14.05

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

Zinātniskais asistents T.Kreicbergs , KC6 - 321 , Nedēļas: 5.-16. , Nodarbība notiks angļu valodā

14.30 - 16.05

Pr.d. Korporatīvā sociālā atbildība

Zinātniskais asistents T.Kreicbergs , KC6 - 321 , Nedēļas: 5.-16. , Nodarbība notiks angļu valodā
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Budžeta plānošana un kontrole

I.Pokromoviča , KC6 - 509

12.30 - 14.05

Lekc. Patentēšana un intelektuālais īpašums

I.Eriņa , KC6 - 509

14.30 - 16.05

Pr.d. Stratēģiskā vadīšana

V.Šatrevičs , KC6 - 509 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-2.,4.-13. , Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs

Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-2.,4.-13. , Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā

14.30 - 16.05

Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs

Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-2.,4.-13. , Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)