Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Stratēģiskā vadīšana

V.Šatrevičs , KC6 - 409

12.30 - 14.05

Lekc. Revīzija un audits

N.Semjonova , KC6 - 308

14.30 - 16.05

Pr.d. Revīzija un audits

N.Semjonova , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Uzņēmuma ekonomika un plānošana (studiju projekts)

L.Kasperoviča , KC6 - 311 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Uzņēmuma ekonomika un plānošana (studiju projekts)

L.Kasperoviča , KC6 - 311

12.30 - 14.05

Lekc. Finanšu vadība

L.Kasperoviča , KC6 - 309

14.30 - 16.05

Pr.d. Finanšu vadība

L.Kasperoviča , KC6 - 501
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Personīgo finanšu pārvaldība

Asociētais profesors G.Ciemleja , KC6 - 311 , Nedēļas: pāra , Brīvā izvēle

10.15 - 11.50

Lekc. Personīgo finanšu pārvaldība

Asociētais profesors G.Ciemleja , KC6 - 311 , Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Lekc. Investīciju plānošana

N.Lāce , KC6 - 307 , Brīvā izvēle

14.30 - 16.05

Pr.d. Investīciju plānošana

N.Lāce , KC6 - 307 , Nedēļas: nepāra , Brīvā izvēle

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)