Drošības inženierija (RICO0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Uzņēmējdarbības ekonomika

Docents (praktiskais) T.Laizāns , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Uzņēmējdarbības ekonomika

Docents (praktiskais) T.Laizāns , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

Lekc. Ievads specialitātē

Profesors J.Ieviņš , KC6 - 321 , Nedēļas: 3.,5.,7.

14.30 - 16.05

Lekc. Ievads specialitātē

Institūta direktors J.Ieviņš , KC6 - 321 , Nedēļas: 2.-6.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika

Docents I.Eglīte , KC6 - 410

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika

I.Eglīte , KC6 - 410

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības, ugnsdrošības un civilās aizsardzības likumdošana

J.Bērziņš , - , Kc6-9
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Inženierķīmija

Zinātniskais asistents J.Millers , PV3/7 - 431 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Inženierķīmija

J.Millers , PV3/7 - 312 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Docents (praktiskais) L.Girsova , KC6 - 307
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Arodveselība un darba fizioloģijas pamati

Asociētais profesors V.Urbāne , - , Nedēļas: pāra , Kc6-9, vieslekt.Inese Kamergrauze

12.30 - 14.05

Lekc. Arodveselība un darba fizioloģijas pamati

Asociētais profesors V.Urbāne , - , Kc6-9,vieslekt.Inese Kamergrauze

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

Asistents J.Martinova , M1/1 - 309

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

S.Gudzuka , KC6 - 410
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Matemātika

Docents I.Eglīte , KC6 - 309

10.15 - 11.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Docents I.Eglīte , KC6 - 309

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)