Muitas un nodokļu administrēšana (RICM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

A.Fiļipovs , KC6 - 303 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

A.Fiļipovs , KC6 - 501

12.30 - 14.05

Pr.d. Nodokļu administrēšanas pamati

Asociētais profesors M.Jurušs , KC6 - 513

14.30 - 16.05

Pr.d. Darba aizsardzības pamati

Asociētais profesors V.Urbāne , KC6 - 513 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Administratīvās tiesības

A.Čevers , KC6 - 223

12.30 - 14.05

Pr.d. Tirgzinības

B.Levina , KC6 - 301 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Administratīvās tiesības

A.Čevers , KC6 - 303 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

J.Martinova , KC6 - 301

Pr.d. Angļu valoda

Asistents V.Tataurova , KC6 - 509
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Muitas darbības pamati

A.Gulbis , KC6 - 223

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Lietvedība un korespondence

I.Jevinga , KC6 - 223

16.30 - 18.05

Pr.d. Sports (pašaizsardzība)

Direktors (izglītības jomā) E.Lavendelis , KC6 - 223 , Nedēļas: pāra , lekt.T.Jansons brīvās izvēles priekšmets
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Tirgzinības

Mācību biroja vadītājs B.Levina , KC6 - 223 , Nedēļas: 9.-12.

12.30 - 14.05

Lekc. Tirgzinības

Mācību biroja vadītājs B.Levina , KC6 - 223 , Nedēļas: 9.-12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)