Informācijas tehnoloģija (RDBI0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika

I.Volodko , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

M.Uhanova , M1/1 - 301

12.30 - 14.05

Lekc. Ievads datoru arhitektūrā

A.Riekstiņš , Āz12 - 102

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

J.Malahova , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

O.Zavjalova , S1 - 209-211 , Nedēļas: pāra

Lab.d. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

O.Zavjalova , S1 - 208 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati

R.Prūse , S1 - 103 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

A.Jurenoks , Āz12 - 101 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

I.Volodko , Āz12 - 103

12.30 - 14.05

Lekc. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati

K.Boločko , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

S.Jurenoka, A.Jurenoks , D2 - 525 , Nedēļas: pāra

Lab.d. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

S.Jurenoka, A.Jurenoks , S1 - 511 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

Pētnieks A.Vagele-Kricina , M1/1 - 307 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Ievads studiju nozarē

M.Ziema, A.Ņikitenko, J.Grabis, A.Anohina-Naumeca, M.Pudāne , M1/1 - 301 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Matemātika

I.Volodko , S1 - 105 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Profesors I.Volodko , M1/1 - 316

12.30 - 14.05

Lab.d. Ievads datoru arhitektūrā

G.Miezītis , S1 - 106 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

I.Volodko , M1/1 - 25

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda

A.Vagele-Kricina , M1/1 - 25 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Angļu valoda

Lektors J.Kuzņecova , M1/1 - 316 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

Lektors J.Kuzņecova , M1/1 - 309 , Nedēļas: nepāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Algoritmizēšanas prakse

N.Prokofjeva , S1 - 208 , Brīvās izvēles priekšmets. Sākas ar 2.mācību nedēļu.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)