Automātika un datortehnika (RDBF0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika

I.Volodko , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

M.Uhanova , M1/1 - 301

12.30 - 14.05

Lekc. Ievads datoru arhitektūrā

A.Riekstiņš , Āz12 - 102

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

J.Malahova , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Matemātika

J.Liģere , S1 - 105 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

O.Zavjalova , S1 - 208 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

O.Zavjalova , S1 - 209-211 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

A.Jurenoks , Āz12 - 101 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

I.Volodko , Āz12 - 103

12.30 - 14.05

Lekc. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati

K.Boločko , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika

Docents J.Liģere , Āz12 - 121 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Docents J.Liģere , M1/1 - 307 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

A.Anohina-Naumeca, J.Grabis, A.Ņikitenko, M.Ziema, M.Pudāne , M1/1 - 301 , Nedēļas: 2.,4.,6.

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

M.Ziema , S1 - 311 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.,16.

10.15 - 11.50

Lab.d. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati

O.Krutikova , S1 - 103 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Docents I.Eglīte , M1/1 - 307

10.15 - 11.50

Lab.d. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

S.Jurenoka, A.Jurenoks , S1 - 511 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

S.Jurenoka, A.Jurenoks , D2 - 525 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Angļu valoda

Lektors J.Kuzņecova , M1/1 - 309 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Ievads datoru arhitektūrā

Docents R.Taranovs , S1 - 106 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Angļu valoda

Lektors J.Kuzņecova , M1/1 - 309 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Algoritmizēšanas prakse

Asociētais profesors N.Prokofjeva , M1/1 - 301 , Brīvās izvēles priekšmets. Sākas ar 2.mācību nedēļu.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)