Finanšu inženierija (RDCM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 16. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda

Asistents V.Logina , M1/1 - 25

Pr.d. Angļu valoda

A.Vagele-Kricina , M1/1 - 303

12.30 - 14.05

Lekc. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

M.Uhanova , Āz12 - 101

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

J.Malahova , Āz12 - 101 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Mikroekonomika

K.Gorbunova , M1/1 - 304 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

A.Jurenoks , Āz12 - 101 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika (analīze, algebra)

N.Budkina , S1 - 207

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika (analīze, algebra)

N.Budkina , S1 - 207
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

A.Matvejevs, A.Anohina-Naumeca, M.Pudāne , M1/1 - 301 , Nedēļas: 2.,4.,6.

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

A.Matvejevs , M1/1 - 304 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.,16.

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika (analīze, algebra)

N.Budkina , S1 - 207 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

S.Jurenoka, A.Jurenoks , S1 - 511 , Nedēļas: pāra

Lab.d. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

S.Jurenoka, A.Jurenoks , D2 - 525 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Mikroekonomika

K.Gorbunova , KC6 - 523
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

O.Zavjalova , S1 - 208 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

O.Zavjalova , S1 - 209-211 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Ekonomiskā statistika

I.Jurgelāne-Kaldava , M1/1 - 303

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika

A.Medvids , PV3/7 - 254

16.30 - 18.05

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Asociētais profesors N.Budkina , M1/1 - 303 , Nedēļas: 2.-16. , (E. Buliņa)

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)