Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Koučings un komandas vadīšana

Lektors L.Budņiks , KC6 - 411

18.15 - 19.50

Pr.d. Koučings un komandas vadīšana

Lektors L.Budņiks , KC6 - 411 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Prakse

Lektors L.Budņiks , KC6 - 411 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Patērētāju uzvedība tirgū

Docents I.Andersone , KC6 - 410 , Nedēļas: nepāra

20.15 - 21.50

Pr.d. Patērētāju uzvedība tirgū

Docents I.Andersone , KC6 - 410 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)