Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIKU0)
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 11. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.09.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Statistika
L.Kamola, KC6 - 501
14.09.2019 09:00-12:00
21.09.2019 09:00-12:00
28.09.2019 09:00-12:00
07.09.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Pārdošanas veicināšana
L.Kamola, KC6 - 410
14.09.2019 12:40-15:30
28.09.2019 12:40-15:30
21.09.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
J.Kuškins, KC6 - 410
19.10.2019 12:40-15:30
02.11.2019 12:40-15:30
07.12.2019 12:40-15:30
05.10.201912:40-15:30Lekc. Pārdošanas veicināšana
L.Kamola, KC6 - 513
12.10.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana
R.Greitāne, KC6 - 419
26.10.2019 09:00-12:00
09.11.2019 09:00-12:00
12.10.201912:40-14:00Eks. Pārdošanas veicināšana
L.Kamola, KC6 - 410
19.10.201910:00-12:00Eks. Statistika
L.Kamola, KC6 - 501
26.10.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Mazum- un vairumtirdzniecības vadīšana
R.Greitāne, KC6 - 410
09.11.2019 12:40-15:30
23.11.2019 09:00-15:30
02.11.201912:00-12:30Kons. Prakse
L.Kamola, KC6 - 509
30.11.201910:00-12:00Eks. Mazum- un vairumtirdzniecības vadīšana
R.Greitāne, KC6 - 410
30.11.201912:40-14:00Eks. Projektu vadīšana
R.Greitāne, KC6 - 419
07.12.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Tirgzinību plānošana
I.Andersone, KC6 - 410
14.12.2019 12:40-15:30
04.01.2020 09:00-12:00
11.01.2020 09:00-12:00
18.01.2020 09:00-12:00
14.12.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Angļu valodas speckurss tirgzinībās
S.Šlosberga, KC6 - 410
11.01.2020 12:40-15:30
18.01.2020 12:40-15:30
25.01.2020 12:40-15:30
04.01.202012:40-14:00Eks. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
J.Kuškins, KC6 - 410
25.01.202010:00-12:00Eks. Tirgzinību plānošana
I.Andersone, KC6 - 410
01.02.202010:00-12:00Eks. Angļu valodas speckurss tirgzinībās
S.Šlosberga, KC6 - 410

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)