Cilvēku resursu vadīšana (RICR0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Personāla plānošana, organizācija un vadīšana

I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 308

16.30 - 18.05

Pr.d.; Lab.d. Personāla plānošana, organizācija un vadīšana

I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 308
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

Zinātniskais asistents T.Kreicbergs , KC6 - 321 , Nedēļas: 5.-16. , Nodarbība notiks angļu valodā

14.30 - 16.05

Pr.d. Korporatīvā sociālā atbildība

Zinātniskais asistents T.Kreicbergs , KC6 - 321 , Nedēļas: 5.-16. , Nodarbība notiks angļu valodā

16.30 - 18.05

Pr.d. Ergonomika

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 411 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Vadīšanas sistēmanalīze

E.Gaile-Sarkane, L.Kamola , KC6 - 513

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Vadīšanas sistēmanalīze

E.Gaile-Sarkane, L.Kamola , KC6 - 513

14.30 - 16.05

Lekc. Ergonomika

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 411 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

I.Andersone , KC6 - 410

14.30 - 16.05

Lab.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

I.Andersone , KC6 - 410

16.30 - 18.05

Pr.d. Personāla plānošana, organizācija un vadīšana (studiju projekts)

I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 308

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)