Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Koučings un komandas vadīšana

J.Eriņa , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-12. , Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Pr.d. Koučings un komandas vadīšana

J.Eriņa , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-12. , Brīvā izvēle

14.30 - 16.05

Lekc. Patērētāju uzvedība tirgū

Zinātniskais asistents T.Kreicbergs , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Patērētāju uzvedība tirgū

Zinātniskais asistents T.Kreicbergs , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Stratēģiskā vadīšana

V.Šatrevičs , KC6 - 409

12.30 - 14.05

Pr.d. Mazumtirdzniecības vadīšana

R.Greitāne , KC6 - 309

14.30 - 16.05

Lekc. Mazumtirdzniecības vadīšana

R.Greitāne , KC6 - 309 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Mārketinga komunikācijas

R.Greitāne , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Mārketinga komunikācijas

I.Andersone , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Mārketinga komunikācijas

R.Greitāne , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Mārketinga komunikācijas

I.Andersone , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Mārketinga komunikācijas

R.Greitāne , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Mārketinga komunikācijas

I.Andersone , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Docents (praktiskais) L.Girsova , KC6 - 307 , Brīvā izvēle
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Produkcijas kvalitātes ekonomika

R.Greitāne , KC6 - 311 , Brīvā izvēle

14.30 - 16.05

Lekc. Cilvēku resursu ekonomika

I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 308 , Brīvā izvēle

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

S.Gudzuka , KC6 - 410 , Brīvā izvēle
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Investīciju plānošana

N.Lāce , KC6 - 307 , Brīvā izvēle

14.30 - 16.05

Pr.d. Investīciju plānošana

N.Lāce , KC6 - 307 , Nedēļas: nepāra , Brīvā izvēle

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)