Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 6. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 21.00

Lekc. Darba vide un ergonomika

M.Šmitiņš , KC6 - 508 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

L.Kamola , KC6 - 508 , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 21.00

Lekc. Lietvedība

V.Pērkons , KC6 - 508 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Biznesa plānošana

N.Balabka , KC6 - 508 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)