Muitas un nodokļu administrēšana (RICM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 11. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.09.201909:00-11:00Lekc. Ievads specialitātē
Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Pētersone, KC6 - 223
M.Jurušs
14.09.2019 09:00-12:00
07.09.201912:30-15:30Lekc. Darba aizsardzības pamati
J.Bērziņš, KC6 - 223
14.09.201912:30-14:30Lekc. Darba aizsardzības pamati
J.Bērziņš, KC6 - 307
14.09.201914:30-16:30Iesk. Darba aizsardzības pamati
J.Bērziņš, KC6 - 307
21.09.201909:00-12:00Pr.d. Angļu valoda
S.Šlosberga, KC6 - 223
28.09.2019 09:00-12:30
12.10.2019 09:00-12:00
19.10.2019 09:00-12:00
28.09.201912:30-17:00Pr.d. Muitas darbības pamati
Docents (praktiskais) A.Gulbis, KC6 - 223
05.10.201909:00-12:00Pr.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I
A.Fiļipovs, KC6 - 501
02.11.2019 09:00-12:00
09.11.2019 09:00-12:00
23.11.2019 09:00-12:00
14.12.2019 09:00-12:00
05.10.201912:30-17:00Lekc.; Lab.d. Muitas darbības pamati
A.Gulbis, KC6 - 223
19.10.201912:30-17:00Lekc.; Pr.d. Administratīvās tiesības
Docents (praktiskais) A.Čevers, KC6 - 223
30.11.2019 09:00-12:00
07.12.2019 09:00-12:00
14.12.2019 12:30-17:00
26.10.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Muitas darbības pamati
Docents (praktiskais) A.Gulbis, KC6 - 223
26.10.201912:30-15:30Lekc.; Pr.d. Lietvedība un korespondence
I.Jevinga, KC6 - 223
04.01.2020 09:00-12:00
04.01.2020 12:30-15:30
26.10.201915:40-17:00Eks. Angļu valoda
Lektors p.i. S.Šlosberga, KC6 - 223
02.11.201912:30-15:30Lekc. Ievads specialitātē
Docents (praktiskais) A.Gulbis, KC6 - 307
09.11.201912:30-14:00Eks. Muitas darbības pamati
Docents (praktiskais) A.Gulbis, KC6 - 223
30.11.201912:30-17:00Lekc.; Pr.d. Nodokļu administrēšanas pamati
M.Jurušs, KC6 - 223
07.12.201912:30-17:00Lekc. Nodokļu administrēšanas pamati
Asociētais profesors M.Jurušs, KC6 - 223
11.01.202012:30-14:30Eks. Lietvedība un korespondence
I.Jevinga, KC6 - 223
18.01.202009:00-11:00Eks. Administratīvās tiesības
A.Čevers, KC6 - 223
25.01.202010:00-12:00Eks. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I
A.Fiļipovs, KC6 - 501
01.02.202010:00-12:00Eks. Nodokļu administrēšanas pamati
M.Jurušs, KC6 - 223

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)