Muitas un nodokļu administrēšana (RICM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 11. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.09.201909:00-12:00Lekc. Ievads Eiropas Savienības tiesībās
A.Čevers, -
KC6 - 13.
14.09.2019 09:00-12:00
21.09.2019 09:00-12:00
28.09.2019 09:00-12:00
07.09.201912:30-15:30Lekc.; Pr.d. Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana
B.Aļļe, KC6 - 301
14.09.2019 12:30-15:30
21.09.2019 12:30-15:30
28.09.2019 12:30-15:30
05.10.201910:00-12:00Iesk. Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana
B.Aļļe, KC6 - 303
05.10.201912:30-15:30Lekc.; Pr.d. Speciālā angļu valoda
Lektors A.Nidagundi, KC6 - 303
12.10.201912:30-15:30Lekc.; Pr.d. Speciālā angļu valoda
A.Nidagundi, KC6 - 303
19.10.2019 09:00-12:00
26.10.2019 09:00-12:00
12.10.201910:00-12:00Eks. Ievads Eiropas Savienības tiesībās
A.Čevers, -
KC6 - 13.
02.11.201910:00-12:00Eks. Speciālā angļu valoda
A.Nidagundi, KC6 - 303
09.11.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Tirgzinības
B.Levina, KC6 - 311
23.11.2019 14:00-17:00
11.01.2020 12:30-17:00
30.11.201912:30-15:30Lekc.; Pr.d. Muitas risku vadība
N.Rudzītis, KC6 - 301
07.12.2019 09:00-12:00
14.12.2019 09:00-12:00
11.01.2020 09:00-12:00
18.01.2020 09:00-12:00
25.01.2020 09:00-12:00
07.12.201912:30-17:00Lekc.; Pr.d. Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība
Nodaļas vadītājs Z.Rostoka, KC6 - 311
04.01.2020 12:30-17:00
14.12.201912:30-15:30Lekc. Muitas risku vadība
Docents (praktiskais) N.Rudzītis, KC6 - 311
KC6 - 13
04.01.202009:00-12:00Lekc. Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība
Nodaļas vadītājs Z.Rostoka, KC6 - 311
18.01.202012:30-14:30Eks. Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība
Pētnieks Z.Rostoka, KC6 - 311
25.01.202012:30-14:30Eks. Tirgzinības
Mācību biroja vadītājs B.Levina, KC6 - 311
01.02.202010:00-12:00Eks. Muitas risku vadība
N.Rudzītis, KC6 - 301

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)