Ekonomika (RIBEN)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
28.09.201910:00-12:00Lekc. Ievads studiju nozarē
M.Šenfelde, KC6 - 513
28.09.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Angļu valoda
A.Eiholca, KC6 - 509
12.10.2019 12:40-15:30
26.10.2019 12:40-15:30
09.11.2019 12:40-15:30
05.10.201909:00-12:00Lekc. Mikroekonomika
K.Gorbunova, KC6 - 411
12.10.2019 09:00-12:00
05.10.201912:40-15:30Lab.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I
A.Fiļipovs, KC6 - 401
19.10.2019 12:40-15:30
02.11.2019 12:40-15:30
23.11.2019 12:40-15:30
19.10.201909:00-12:00Lekc. Mikroekonomika
K.Gorbunova, KC6 - 410
26.10.2019 09:00-12:00
02.11.2019 09:00-12:00
09.11.201910:00-12:00Eks. Mikroekonomika
K.Gorbunova, KC6 - 410
23.11.201909:00-12:00Lekc. Makroekonomika
M.Šenfelde, KC6 - 411
30.11.201909:00-12:00Lekc. Makroekonomika
M.Šenfelde, KC6 - 513
30.11.201912:40-15:30Eks. Angļu valoda
Lektors A.Eiholca, KC6 - 309
30.11.201912:40-15:30Eks. Angļu valoda
Lektors A.Eiholca, KC6 - 509
07.12.201909:00-15:30Lekc. Makroekonomika
M.Šenfelde, KC6 - 309
14.12.201909:00-12:00Lekc. Makroekonomika
Katedras vadītājs M.Šenfelde, KC6 - 309
14.12.201912:40-15:30Eks. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I
A.Fiļipovs, KC6 - 401
04.01.202012:40-14:00Eks. Makroekonomika
Katedras vadītājs M.Šenfelde, KC6 - 513
11.01.202012:40-15:30Lekc. Mūsdienu ekonomikas aktualitātes (studiju darbs)
Docents (praktiskais) K.Gorbunova, KC6 - 511
18.01.2020 12:40-15:30
25.01.202012:40-14:00Aizst. Mūsdienu ekonomikas aktualitātes (studiju darbs)
Docents (praktiskais) K.Gorbunova, KC6 - 308

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)