Automobiļu transports (NMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 5. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
21.09.201909:00-10:00Lekc. Bakalaura darbs ar projekta daļu
Docents (praktiskais) Ē.Vonda, PV1 - 107
21.09.201910:00-11:00Lekc. Prakse
Docents (praktiskais) Ē.Vonda, PV1 - 107
21.09.201911:00-13:00Lekc. Autotransporta līdzekļu remonts 2
Docents (praktiskais) Ē.Vonda, PV1 - 107
05.10.201910:00-16:00Lekc. Civilā aizsardzība
Profesors V.Jemeļjanovs, Āz12-K1 - 115
30.11.201910:00-13:00Lekc. Darba aizsardzības pamati
J.Bērziņš, Āz12-K1 - 115
30.11.201914:00-17:00Lekc. Darba aizsardzība
J.Bērziņš, Āz12-K1 - 116
07.12.201910:00-11:00Lekc.; Pr.d. Automobiļu motori (studiju projekts)
M.Gailis, PV1 - 201
11.12.201918:15-20:00Iesk. Civilā aizsardzība
Profesors V.Jemeļjanovs, Āz12-K1 - 115

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)