Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija (RICH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Vides pārvaldības tiesiskie aspekti

D.Ose , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-12.

10.15 - 11.50

Pr.d. Vides pārvaldības tiesiskie aspekti

D.Ose , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

A.Pola , KC6 - 308

14.30 - 16.05

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lektors A.Pola , KC6 - 513 , Nedēļas: 6.-7.,9.,11.,13.,15.

Lekc. Ievads specialitātē

M.Šenfelde , KC6 - 513 , Nedēļas: 2.-5.

16.30 - 18.05

Pr.d. Ievads specialitātē

M.Šenfelde , KC6 - 513 , Nedēļas: 2.-5.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datormācība (pamatkurss)

A.Fiļipovs , KC6 - 501 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lektors A.Pola , KC6 - 411 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

A.Pola , KC6 - 508

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

J.Martinova , KC6 - 508
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

A.Fiļipovs , KC6 - 501

10.15 - 11.50

Pr.d. Mikroekonomika

Docents (praktiskais) K.Gorbunova , KC6 - 410

12.30 - 14.05

Lekc. Mikroekonomika

K.Gorbunova , KC6 - 523
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Arhitektūras un mākslas vēsture

Docents R.Čaupale , Ķīp6 - 306 , Nedēļas: 2.-9.,11.-14.

12.30 - 14.05

Lekc. Arhitektūras un mākslas vēsture

Docents R.Čaupale , Ķīp6 - 306 , Nedēļas: 2.-9.,11.-14.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)