Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija (RICH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Sabiedriskā sektora ekonomika

K.Plotka , KC6 - 513

12.30 - 14.05

Pr.d. Pilsētas un teritorijas infrastruktūras plānošana (studiju projekts)

Nodaļas vadītājs I.Bušovska , KC6 - 509 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Sabiedriskā sektora ekonomika

K.Plotka , KC6 - 513 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Pilsētas un teritorijas infrastruktūras plānošana (studiju projekts)

Nodaļas vadītājs I.Bušovska , KC6 - 509 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Pilsētas un teritorijas infrastruktūras plānošana

I.Pavlova , KC6 - 509

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Pilsētas un teritorijas infrastruktūras plānošana

I.Pavlova , KC6 - 509

14.30 - 16.05

Lekc. Grāmatvedība un finanses

Lektors L.Tīse , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Grāmatvedība un finanses

Lektors L.Tīse , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Ilgtspējīgas pilsētvides plānošana (studiju projekts)

Profesors M.Šenfelde , KC6 - 509 , Nedēļas: nepāra , nodarbību vadīs lekt.Viktorija Priļenska

16.30 - 18.05

Pr.d. Ilgtspējīgas pilsētvides plānošana (studiju projekts)

Profesors M.Šenfelde , KC6 - 509 , Nedēļas: nepāra , nodarbību vadīs lekt.Viktorija Priļenska

18.15 - 19.50

Lekc. Nekustamā īpašuma ekonomika

S.Jansone , KC6 - 511

20.15 - 21.50

Pr.d. Nekustamā īpašuma ekonomika

S.Jansone , KC6 - 511
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana

Docents (praktiskais) U.Kamols , KC6 - 513 , Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Pr.d. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana

Docents (praktiskais) U.Kamols , KC6 - 513 , Brīvā izvēle

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)