Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija (RICH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Asociētais profesors J.Malahova , KC6 - 321 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Speciālā angļu valoda

J.Martinova , KC6 - 509 , Doc. T.Lobanova-Šuņina

12.30 - 14.05

Lekc. Datorgrafika teritoriālajā plānošanā

Asociētais profesors M.Kaļinka , - , Nedēļas: nepāra , Nodarbība notiks Kc6-11.aud.

Lab.d. Datorgrafika teritoriālajā plānošanā

Docents (praktiskais) O.Metuma , - , Nedēļas: pāra , Nodarbība notiks Kc6-11.aud.

14.30 - 16.05

Lekc. Pilsētekonomika

U.Kamols , KC6 - 508

16.30 - 18.05

Lekc. Pilsētekonomika

U.Kamols , KC6 - 508
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Fizika 2

Asociētais profesors I.Klemenoks , PV3/7 - 423 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika 2

Asociētais profesors I.Klemenoks , KC6 - 223

12.30 - 14.05

Lekc. Teritorijas ilgtspējīga energoapgāde

Profesors G.Bažbauers , Āz12 - 110

14.30 - 16.05

Pr.d. Teritorijas ilgtspējīga energoapgāde (studiju projekts)

Profesors G.Bažbauers , Āz12 - 110
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Teritoriju saimnieciskā darbība

Docents (praktiskais) N.Balabka , KC6 - 511

16.30 - 18.05

Pr.d. Teritoriju saimnieciskā darbība

Docents (praktiskais) N.Balabka , KC6 - 511

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)