Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija (RICH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lektors J.Bartušauskis , Āz12 - 111 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Publiskās investīcijas reģionālajā attīstībā

K.Plotka , KC6 - 411

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Investīciju projekts teritorijas attīstībai (studiju projekts)

K.Plotka , KC6 - 411
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

R.Greitāne , KC6 - 513

12.30 - 14.05

Pr.d. Reģionālās attīstības riski

Docents (praktiskais) K.Gorbunova , KC6 - 511 , Nedēļas: 1.-12.

14.30 - 16.05

Lekc. Reģionālās attīstības riski

Docents (praktiskais) K.Gorbunova , KC6 - 511 , Nedēļas: 1.-12.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Pašvaldības saimniecības pārvaldība

Asociētais profesors T.Survilo , KC6 - 513

12.30 - 14.05

Pr.d. Pašvaldības saimniecības pārvaldība

Asociētais profesors T.Survilo , KC6 - 513

14.30 - 16.05

Lekc. Ilgtspējīgas pilsētvides plānošana (studiju projekts)

Profesors M.Šenfelde , KC6 - 509 , Nedēļas: nepāra , nodarbību vadīs lekt.Viktorija Priļenska

Lekc. Teritoriālais mārketings

Lektors A.Mihņenoka , KC6 - 513 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Ilgtspējīgas pilsētvides plānošana (studiju projekts)

Profesors M.Šenfelde , KC6 - 509 , Nedēļas: nepāra , nodarbību vadīs lekt.Viktorija Priļenska

Pr.d. Teritoriālais mārketings

Lektors A.Mihņenoka , KC6 - 513 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana

Docents (praktiskais) U.Kamols , KC6 - 513 , Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Pr.d. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana

Docents (praktiskais) U.Kamols , KC6 - 513 , Brīvā izvēle

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)