Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 13. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
03.09.201918:00-21:00Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 411
18.10.2019 18:00-21:00
04.09.201918:00-21:00Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 419
05.09.2019 18:00-21:00
20.09.2019 18:00-21:00
21.09.2019 09:00-16:00
25.09.2019 18:00-21:00
26.09.2019 18:00-21:00
27.09.2019 18:00-21:00
17.10.2019 18:00-21:00
19.10.2019 09:00-16:00
10.09.201918:00-21:00Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 509
11.09.201918:00-21:00Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 419
12.09.2019 18:00-21:00
14.09.2019 09:00-16:00
03.10.2019 18:00-21:00
27.09.201911:00-12:00Lekc. Brīvā izvēle
, KC6 - 301
Seminārs (Inga Kokoreviča)
28.09.201909:00-16:00Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 215
01.10.201918:00-21:00Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 411
02.10.201918:00-21:00Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 303
05.10.201909:00-16:00Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 215
16.10.201918:00-21:00Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 303
22.10.201918:00-21:00Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbība un plānošana
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 223
23.10.2019 18:00-21:00
24.10.2019 18:00-21:00
19.11.2019 18:00-21:00
20.11.2019 18:00-21:00
21.11.2019 18:00-21:00
26.10.201909:00-16:00Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbība un plānošana
Studiju programmas direktors M.Ozoliņš, KC6 - 215
11.11.201918:00-21:00Lekc.; Pr.d. Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 409
02.12.2019 18:00-21:00
12.11.201918:00-21:00Lekc.; Pr.d. Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 411
23.11.201909:00-16:00Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbība un plānošana
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 215
03.12.201918:00-21:00Lekc.; Pr.d. Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 419
04.12.201918:00-21:00Lekc.; Pr.d. Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 311
05.12.2019 18:00-21:00
06.12.201918:00-21:00Eks. Uzņēmējdarbība un plānošana
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 223
07.12.201909:00-16:00Lekc.; Pr.d. Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings
Nodaļas vadītājs M.Ozoliņš, KC6 - 509

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)