Automobiļu transports (RMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Vadošais pētnieks I.Iltiņš , Ķīp6B - 213

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Automobiļu zinātnes pamati

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs, Laboratorijas vadītājs J.Rudzītis, Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 213 , Izvēles kurss

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ievads specialitātē un autotransporta pētniecībā

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs, Laboratorijas vadītājs J.Rudzītis, Docents (praktiskais) Ē.Vonda , Ķīp6B - 213

14.30 - 16.05

Lekc. Inženiermateriālu struktūra un īpašības

J.Ozoliņš , Ķīp6B - 400 , Nedēļas: nepāra

16.30 - 18.05

Lekc. Inženiermateriālu struktūra un īpašības

J.Ozoliņš , Ķīp6B - 400 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika

I.Iltiņš , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika

I.Iltiņš , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Lektors I.Jurāne , Ķīp6B - 213

12.30 - 14.05

Lab.d. Datortehnoloģijas transportā

Asociētais profesors M.Gorobecs , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Datortehnoloģijas transportā

M.Gorobecs , Āz12 - 321 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Datortehnoloģijas transportā

Asociētais profesors M.Gorobecs , Āz12 - 321 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Inženiermateriālu struktūra un īpašības

Docents G.Muižnieks , PV1 - 107 , Nedēļas: pāra

Lab.d. Inženiermateriālu struktūra un īpašības

Docents G.Muižnieks , Ķīp6B - 400 , Nedēļas: pāra , (Kopā ar telpu PV 107)
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

I.Iltiņš , Ķīp6B - 310

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Vadošais pētnieks I.Iltiņš , Ķīp6B - 400

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

J.Sakizči , Ķīp6 - 306
S
E
S
T
D
I
E
N
A

09.15 - 17.05

Lekc. Autotransporta pārvadājumi

Asociētais profesors A.Grīslis , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: 5.,7.,12.-13.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)